Elektrický bicykel na Vašu firmu

Elektrické bicykle
Kúpte si elektrický bicykel na Vašu firmu

Premýšľate nad možnosťou kúpy elektrického bicykla na Vašu firmu? V prípade, že áno náš internetový obchod Vám túto možnosť ponúka. V tomto článku Vám prinášame všetky podstatné informácie o takejto kúpe.

 

 

Základné informácie

Služba, ktorú Vám ponúkame umožňuje rýchly a efektívny nákup elektrického bicykla na firmu. V prípade nejakej kontroly zo strany úradov je potrebné preukázať, že elektrický bicykel je potrebný pre Vaše podnikanie. Úplne stačí keď budete elektrický bicykel používať na dochádzanie za klientmi, poprípade na cestovanie za dodávateľmi.

 

 

Potrebujete vedieť

1. Ako zaúčtovať tento náklad

V zákone o dani z príjmov sa nenachádza informácia či môže byť elektrický bicykel zaúčtovaný ako náklad firmy. Všeobecne sa za náklad považuje výdavok súvisiaci s dosiahnutím, zabezpečením či udržaním príjmov daňovníka, preto je potrebné pri kontrole z daňového úradu vedieť uviesť dôvod zaúčtovania elektrického bicykla do nákladov. Uviesť môžete rôzne pracovné účely, na ktoré je elektrický bicykel používaný. Tak isto je vhodné ak máte vypracovanú smernicu, v ktorej je jasne stanovené na aké konkrétne účely sa môže elektrický bicykel používať, vyhnete sa tak prípadným otázkam daňovníkov či nie je používaný aj na iné ako pracovné účely.

 

2. Akým spôsobom odpisovať elektrický bicykel

Ak bude cena Vášho elektrického bicykla menšia ako 1 700 EUR, môžete ho v účtovníctve evidovať na účte spotrebný materiál. V prípade ceny bicykla nad 1 700 EUR je potrebné ho počas nasledujúcich 4 rokov odpisovať.

Zákon o dani z príjmov umožňuje taktiež uznanie paušálnych výdavkov do výšky 80 %, v prípade že ide o majetok využívaný aj na súkromné účely. Znamená to pre Vás, že ak by ste si uplatnili v daňových výdavkoch 80 % z ceny elektrického bicykla, nemuseli by ste dokazovať v akej miere je tento bicykel využívaný na firemné poprípade súkromné účely.

 

3. Postup pri predaji/likvidácii elektrického bicykla

V prípade likvidácie elektrického bicykla v cene nad 1 700 EUR zostáva zostatková daňová hodnota bicykla uznateľná.

V prípade predaja bicykla v cene nad 1 700 EUR je strata z predaja daňovo uznateľná, preto sa oplatí z tohto hľadiska bicykel likvidovať.

 

4. Oprava, servis či údržba elektrického bicykla v nákladoch

Náklady na servis či opravy bicykla sú uznateľné, je však potrebné obhájiť daňovú uznateľnosť firemného bicykla.

 

5. Odpočet DPH pri kúpe elektrického bicykla

Pri preukázaní, že sa bicykel používa na firemné účely je možný odpočet DPH. V prípade, že sa bicykel využíva aj na súkromné účely je možný čiastočný odpočet.

Comments are closed.